Jak wyciąć fragment filmu bez utraty jakości używając ffmpeg?

Zdarza mi się czasami oglądać jakiś film i zobaczyć scenę, która wywołuje u mnie taki zachwyt, że aż chcę udostępnić dany fragment koledze lub na jakimś czacie. Udostępnienie to nie jest problem, wystarczy chmura typu Dropbox. Problemem okazało się znalezienie narzędzia, które pozwoliłoby na wycięcie fragmentu z jak najmniejszą stratą jakości.

Rozwiązania spartańskie

Najprostsze rozwiązania w tym przypadku wcale nie są najlepsze.

 1. Nagrać. Idea jest taka: włączyć nagrywanie (np. w VLC Media Player lub przy pomocy programu do przechwycenia pulpitu), odtworzyć fragment i zapisać wynik. Oczywistą wadą jest to, że trzeba obejrzeć daną scenę w całości i pilnować, aby zatrzymać nagrywanie w dobrym momencie, co może być uciążliwe, szczególnie jeśli ten fragment jest dłuższy niż kilka sekund.
 2. Użycie jakiegoś standardowego konwertera lub edytora filmów. Konwertery czasami pozwalają na wybór, do której klatki przetworzyć dany plik. Wada tego rozwiązania jest oczywista: mało który konwerter ma opcję kopiowania (w zasadzie takiego nie znalazłem wśród darmowych), więc tracimy tutaj na jakości z powodu kompresji do innego formatu zwykle już i tak skompresowanego stratnie pliku.

Na szczęście istnieją porządne, uniwersalne (i otwarte) programy takie jak ffmpeg. Niestety, nie jest on najprostszy w użyciu (brak GUI jest już wystarczająco odstraszający dla większości ludzi), ale raz przemyślana i sprawdzona komenda może być wsadzona do parametryzowanego skryptu do ponownego użycia w przyszłości.

Sam nie jestem znawcą ffmpeg, więc napotkałem na drodze do celu kilka problemów, których się nie spodziewałem. Jeśli interesuje cię tylko gotowy działania skrypt, to przejdź od razu do ostatniej sekcji.

Wariant najprostszy, ale niewygodny

Pierwsza, najprostsza wersja komendy, która, zdaje się, powinna działać bezproblemowo:

ffmpeg -ss 0:10 -i "not_cut.mp4" -codec copy -t 0:05 "cut.mp4"
 • -ss [czas] ustala znacznik czasowy, od którego chcemy wczytywać plik wejściowy. ffmpeg często nie może precyzyjnie wyciąć fragmentu przed tym znacznikiem z uwagi na budowę pliku wideo, więc w rzeczywistości wczytuje wejście od punktu nie później, niż podany znacznik.
 • -i [wejście] ustala nazwę (ścieżkę do) pliku wejściowego.
 • -codec copy chcemy oczywiście zachować oryginalną jakość, więc mówimy ffmpeg, aby pominął proces kodowania i dekodowania.
 • -t [czas] ustala długość klipu wyjściowego.

Uwaga. Kolejność parametrów w poleceniu ffmpeg ma znaczenie! Parametry przed -i dotyczą pliku wejściowego, a po -i dotyczą pliku wyjściowego.

I na tym można by zakończyć ten wpis, ale zauważmy, że sama komenda nie jest zbyt wygodna w użyciu, gdyż musimy obliczyć czas trwania fragmentu, który chcemy wyciąć. Nie jest to trudne, ale zdecydowanie mniej wygodne niż podanie po prostu czasu “od tej sekundy do tej sekundy”.

Chociaż z powyższym klipem nie ma zbyt wielu problemów, to z doświadczenia wiem, że powyższa komenda nie działa idealnie w każdym przypadku i może spowodować pojawienie się dziwnych błędów graficznych na początku klipu, oraz przedłużyć się o mniej więcej sekundę czarnego obrazu. Nie mam pojęcia, z czego takie błędy mogą wynikać, ale z ostateczną wersją już takie problemy się nie pojawiały. Dlatego nie zalecam używania tej prostej wersji polecenia, chyba że chcecie jej się uczyć na pamięć.

Próba poprawienia wygody polecenia

Zdawałoby się, że ffmpeg powinien mieć opcję podania pozycji zamiast długości trwania. Istotnie, możemy użyć parametru -to, który przyjmuje pozycję do której będziemy przetwarzać plik wyjściowy.

ffmpeg -ss 0:10 -i "not_cut.mp4" -codec copy -to 0:15 "cut.mp4"

Otwieramy cut.mp4 i… klip trwa piętnaście sekund! Niektórzy zapewne już wiedzą gdzie jest błąd. Otóż powyższa komenda wykonuje następujące czynności w tej kolejności:

 1. Ignoruje wejście do punktu nie później niż znacznik 0:10.
 2. Pomija proces kodowania i dekodowania (-codec copy).
 3. Przetwarza wyjście do znacznika 0:15.

Problem jest taki, że przed punktem 3. ffmpeg resetuje znaczniki czasu, więc komenda -to dostaje klip od 0:10 do końca oryginalnego pliku, ale ze znacznikami czasu liczonymi od 0:00. Wobec tego nasza komenda zadziałała tak jak przy użyciu parametru -t.

Próba druga

Rozwiązanie to dodać parametr -copyts przed parametrem -to. Jak sama nazwa wskazuje, spowoduje on “skopiowanie” znaczników czasu do wyjścia. Dzięki temu pozycja podana -to rzeczywiście będzie odpowiadała odpowiedniej minucie w oryginalnym pliku.

ffmpeg -ss 0:10 -i "not_cut.mp4" -codec copy -copyts -to 0:15 "cut.mp4"

Po otwarciu pliku cut.mp4 zauważamy, że… Chociaż klip jest wycięty tak, jak tego chcieliśmy, to znaczniki czasowe są zachowane, i większość odtwarzaczy zapewne w tym momencie nieco wariuje, bo wideo trwające 5 sekund zaczyna się od minuty 0:10 i kończy w 0:15…

Próba ostatnia

Po skopiowaniu znaczników czasu i wycięciu odpowiedniego fragmentu chcielibyśmy zresetować czas do zera. Na pomoc przychodzi nam parametr -avoid_negative_ts, który przesuwa znaczniki czasu w zależności od parametru. W tym przypadku interesuja nas opcja make_zero.

ffmpeg -ss 0:10 -i "not_cut.mp4" -codec copy -copyts -to 0:15 -avoid_negative_ts make_zero "cut.mp4"

Teraz cut.mp4 jest dokładnie taki, jaki chcieliśmy!

Ostateczna komenda

ffmpeg -hide_banner -ss $begin -i "$input" -codec copy -copyts -to $end -avoid_negative_ts make_zero "$output"

W miejsca zaczynające się od $ oczywiście należy wstawić odpowiednie wartości.

-hide_banner zostało dodane, aby pozbyć się z wyjścia niepotrzebnych zwykle informacji.

Wygodne skrypty

Miało być wygodniej, a ostateczne polecenie jest długie i stosunkowo skomplikowane. Cóż, można usprawnić jego używanie przez napisanie odpowiedniego skryptu z parametrami. Najlepiej jakby ten skrypt od razu wrzucał wycięty klip do chmury lub wybranego folderu.

Postanowiłem więc powtórzyć sobie Basha oraz Batcha* i napisać odpowiednie skrypty.

Uwaga. Poniższe skrypty zakładają, że ffmpeg jest zainstalowany poprawnie oraz że polecenie ffmpeg działa w konsoli (tzn. binarka ffmpeg[.exe] jest umieszczona w folderze ze ścieżką umieszczoną w zmiennej środowiskowej PATH).

* W przypadku Batcha w zasadzie się nauczyć… Wydawało mi się, że to Bash ma okropną składnię, ale Batch jest dużo mniej przyjemnym językiem, szczególnie że Windows nie ma dużo przydatnych narzędzi w linii poleceń.

Skrypt Bash (Linux)

Skrypt Batch (Windows)

Użycie

Ogólny schemat polecenia:

ffmpeg-cut {ścieżka_do_pliku_wejściowego} {czas_od} {czas_do} [{ścieżka_do_pliku_wyjściowego}]
 • Czas podaje się w formacie akceptowanym przez ffmpeg.
 • Ścieżka do pliku wyjściowego jest opcjonalna i domyślnie prowadzi do folderu w Dropboxie. Można łatwo zmodyfikować skrypt, aby zmienić tę domyślną ścieżkę.

Pamiętać o ustawieniu uprawnień do wykonywania! (chmod +x ffmpeg-cut.sh)

Przykład (Linux):

./ffmpeg-cut.sh "movie.mp4" 0:10 0:15 "fragment.mp4"

Przykład (Windows):

ffmpeg-cut.bat "movie.mp4" 0:10 0:15 "fragment.mp4"

Podsumowanie

Przy okazji rozwiązywania tego problemu dowiedziałem się nieco o tym, jak działa ffmpeg, a taka wiedza z pewnością nie zaszkodzi. Lubię zresztą takie minimalistyczne i uniwersalne podejście jak skrypty do tego typu czynności. Jestem zdziwiony, że nie ma dużo takich minimalistycznych aplikacji, ale może po prostu słabo szukałem. Mam nadzieję, że mój wpis pomoże również komuś innemu niż mi. Dla wirtuozów linii poleceń i ffmpeg zapewne nie ma tu nic szczególnego.

Klipy pochodzą z filmu krótkometrażowego Big Buck Bunny © copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org

comments powered by Disqus